Starttirahan hakeminen

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan.

Starttirahaesite 2017

1

Starttirahaa voit saada, jos

  • olet työtön työnhakija
  • et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä

TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.

2

Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa

  • päätoiminen yrittäjyys
  • riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
  • mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • tarpeellisuus toimeentulon kannalta
  • yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty.
3

Näin haet starttirahaa

Kun harkitset yrityksen perustamista, ole hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan käynnistämistä yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon, joka selvittää mahdollisuutesi starttirahan saamiseen.
Yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta.

Hae starttirahaa TE-toimistolta Oma asiointi -verkkopalvelussa, jossa selvität muun muassa yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelman.
Kirjaudu Oma asiointi -palveluun
Starttirahaa myönnetään 6 kk jaksoissa, yleensä 1-2 jaksoa. Tuen määrä on 32,40€ / pv eli noin 700 € / kk.

4

TE-toimisto päättää, myönnetäänkö hakijalle starttiraha. Päätöksessä otetaan huomioon muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemus on toimitettava ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) viimeistään kahden kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.

5

Valitse Startti Plus - kumppaniksi NewCo YritysHelsinki kun starttiraha on myönnetty.

Startti Plus- palvelumme avulla saat maksutta henkilökohtaista ja asiantuntevaa neuvontaa myös yrityksen perustamisen jälkeen.

Tarjoamme ohjausta ja neuvoja

  • markkinointiin
  • sosiaalisen median hyödyntämiseen
  • myynnin kasvattamiseen